Kocksgatan

DSC_0116

DSC_0097

DSC_0103

DSC_0102

DSC_0101

DSC_0096

Kocksgatan är en gata på Södermalm i Stockholm som sträcker sig från Götgatan i väster till Borgmästargatan i öster. Gatan är uppkallad efter borgaren Ragnvald Kock som även har gett namn åt Ragnvaldsgatan vid Maria Magdalena kyrka. Under 1600-talet kallades gatan ”Ragnvald Kocks gata”, men redan i början av 1700-talet hade det kortare namnet slagit igenom. Kocksgatan tillhör de områden på Stockholms malmar som fick sin nuvarande utformning under 1800-talets sista hälft då stenstaden växte fram. Den långa smala gatan tillhörde Södermalms arbetarkvarter och bebyggdes till stor del med så kallade hyreskaserner. (Wikipedia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.