Godahoppsudden

DSC_0067

DSC_0065

DSC_0076

DSC_0063

DSC_0092

DSC_0037

DSC_0047

Godahoppsudden är en mot sydväst utskjutande udde nära den yttersta spetsen, Kapudden, på Kaphalvön i Sydafrika söder om Kapstaden. Godahoppsudden misstas ibland för Afrikas sydligaste udde och den punkt där Atlanten blir Indiska oceanen. Det är dock Agulhas 15 mil sydöst om Kapudden och Godahoppsudden som är den sydligaste spetsen på den afrikanska kontinenten och där oceanerna sägs mötas. Att runda Godahoppsudden var dock en viktig milstolpe för forna tiders sjöfarare, udden där man ändrar kurs, varför den troligen är den mest kända av Afrikas uddar. (Wikipedia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.